aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/langs
diff options
context:
space:
mode:
authorYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-07-01 22:32:06 +0300
committerYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-07-01 22:32:06 +0300
commit3606819e15a18325eba375481fa9900129902f39 (patch)
tree3016de04a76b65729d374f6e6d134b75a8259c7d /langs
parentfc2a13884b9859cf4488b0faac8916b75bfca9ba (diff)
Update Serbian translation
Diffstat (limited to 'langs')
-rw-r--r--langs/sr/about/values.po73
1 files changed, 37 insertions, 36 deletions
diff --git a/langs/sr/about/values.po b/langs/sr/about/values.po
index 916a45f39..40affb14a 100644
--- a/langs/sr/about/values.po
+++ b/langs/sr/about/values.po
@@ -10,12 +10,13 @@
# en/about/values/index.php
#
# Translators:
+# tomaja <toma.jankovic@gmail.com>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-16 20:51:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-29 13:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-01 18:53+0000\n"
"Last-Translator: tomaja <toma.jankovic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/language/sr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,15 +27,15 @@ msgstr ""
#: "/web/en/about/values/index.php +10"
msgid "Mageia Values"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia Вредности"
#: "/web/en/about/values/index.php +11"
msgid "Mageia project values"
-msgstr ""
+msgstr "Вредности Mageia пррјекта"
#: "/web/en/about/values/index.php +12"
msgid "mageia, values"
-msgstr ""
+msgstr "mageia, values"
#: "/web/en/about/values/index.php +19"
msgid "Values"
@@ -42,172 +43,172 @@ msgstr "Вредности"
#: "/web/en/about/values/index.php +24"
msgid "Mageia is Social Software"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia је Социјални софтвер"
#: "/web/en/about/values/index.php +27"
msgid ""
"We will, as a Community, Value Our Users. We will always be in touch with "
"our user base, for they are as much part of the community as are makers and "
"organisers."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо, као Заједница, ценити наше Кориснике. Увек ћемо бити у контакту са нашом корисничком базом, јер су они исто толико део заједнице као и креатори и организатори."
#: "/web/en/about/values/index.php +28"
msgid ""
"We understand that our most valuable assets are people and the Community."
-msgstr ""
+msgstr "Ми разумемо да су наша највреднијa средства људи и Заједница."
#: "/web/en/about/values/index.php +29"
msgid ""
"We will always be a community distribution, valuing all the community's "
"contributions."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо увек бити дистрибуција заједнице, вреднујући све доприносе заједнице."
#: "/web/en/about/values/index.php +30"
msgid ""
"We will be an inclusive distribution, making sure that everyone in the "
"community can make their voice heard."
-msgstr ""
+msgstr "Увек ћемо бити укљуичива дистрибуција, чинећи сигурним да свачији глас из заједнице може чути."
#: "/web/en/about/values/index.php +31"
msgid ""
"We esteem friendships highly and will promote social interaction between "
"people."
-msgstr ""
+msgstr "Ми високо ценимо пријатељство и ширимо социјалну интеракцију између људи. "
#: "/web/en/about/values/index.php +32"
msgid ""
"We value integrity, community, trust and will always adhere to the highest "
"ethical standards."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ценимо интегритет, заједништво, поверење и увек ћемо се приклањати највишим етичким стандардима."
#: "/web/en/about/values/index.php +33"
msgid "We will, above all things, enjoy ourselves :-) ."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо, изнад свега, уживати међусобно :-) . "
#: "/web/en/about/values/index.php +34"
msgid ""
"We will strive to maintain the goodwill of both our own and the wider Open "
"Source community."
-msgstr ""
+msgstr "Тежићемо да одржимо добру вољу и нама самима и у широј заједници Отвореног Кода."
#: "/web/en/about/values/index.php +35"
msgid ""
"We will help and support each other. When something isn't right, we will "
"take the appropriate steps to find a better solution and use it."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо се међусобно помагати и подржавати. Када нешто није у реду, предузећемо одговарајуће кораке за проналажење бољег решења и искористити га."
#: "/web/en/about/values/index.php +38"
msgid "Mageia is Powerful Technology"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia је Моћна Технологија"
#: "/web/en/about/values/index.php +40"
msgid ""
"We, as Free Software and as an Operating System, will constantly innovate to"
" remain a premium computing technology choice."
-msgstr ""
+msgstr "Ми, као Слободан Софтвер и као Оперативни Систем, ћемо стално иновирати да би остали врхунски избор за рачунарску технологију."
#: "/web/en/about/values/index.php +41"
msgid ""
"We will stay up-to-date with the latest trends in Open Source, while "
"choosing wisely to balance between modernization and reliability in our "
"releases."
-msgstr ""
+msgstr "Остаћемо актуелни са најновијим трендовима у Отвореном Коду, при томе мудро бирати између модернизације и поузданости наших издања."
#: "/web/en/about/values/index.php +42"
msgid ""
"We will maintain the vibrancy within our Community, always aiming to lead "
"the way in collaborative development."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо одржати живост у нашој Заједници, увек стремећи да предводимо у заједничком развоју."
#: "/web/en/about/values/index.php +43"
msgid ""
"We will encourage our users to be the best they can be on their computers."
-msgstr ""
+msgstr "Охрабриваћемо наше кориснике да буду најбољи што могу на својим рачунарима."
#: "/web/en/about/values/index.php +44"
msgid ""
"We will strive for ease of use, but also offer a holistic set of innovations"
" for novice and power users alike."
-msgstr ""
+msgstr "Стремићемо ка лакоћи коришћења, али такође нудити холистичке сет иновација и за почетнике и професионалне кориснике."
#: "/web/en/about/values/index.php +47"
msgid "Mageia is Knowledge"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia је Знање"
#: "/web/en/about/values/index.php +49"
msgid ""
"Software is an integral part of our daily lives, in almost every interaction"
" at home and around the world, and at its heart is computer Code. We will "
"strive to understand it, and how it works in our daily lives."
-msgstr ""
+msgstr "Софтвер је саставни део наших дневних живота, у готово свакој интеракцији у кући и широм света, и у његовом срцу је рачунарски Код. Тежићемо да га разумемо, и како он ради у нашој свакодневници."
#: "/web/en/about/values/index.php +50"
msgid "We will empower our user base by demystifying advanced technologies."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо оснажити нашу базу корисика разоткривајући напредне технологије."
#: "/web/en/about/values/index.php +51"
msgid ""
"We recognise that we are human. Failure and inadequacies do happen and "
"context changes. We will take that into account in our software and lives, "
"as well as the pursuit of happiness. We will evolve."
-msgstr ""
+msgstr "Ми препознајемо чињеницу да смо људи. Неуспеси и недовољности се дешавају а околности мењају. То ћемо узети у обзир у нашем софтверу и животима, истовремено стремећи ка срећи. Ми ћемо се мењати."
#: "/web/en/about/values/index.php +52"
msgid ""
"We believe that there is nothing as beautiful as understanding the software "
"you use in daily life. Therefore, we will openly educate people about Free "
"Software, our Community, and our Operating System."
-msgstr ""
+msgstr "Верујемо да непостоји ништа лепше од разумевања софтвера у свакодневном животу. Збох тога ми ћемо отворено едуковати људе о Отвореном Софтверу, нашој Заједници и нашем Оперативном Систему."
#: "/web/en/about/values/index.php +55"
msgid "Mageia is Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia је Квалитет"
#: "/web/en/about/values/index.php +57"
msgid "Mageia will be based on good quality/stability requirements."
-msgstr ""
+msgstr "Mageia ће бити заснована на добром односу квалитета/стабилности."
#: "/web/en/about/values/index.php +58"
msgid "Mageia will be compliant with open source standards."
-msgstr ""
+msgstr "Mageia ће бити у складу са стандардима отвореног кода."
#: "/web/en/about/values/index.php +59"
msgid ""
"Mageia will always adhere to high security and privacy "
"standards/technologies to protect our users' data."
-msgstr ""
+msgstr "Mageia ће увек тежити високој сигурности и приватности/техологијама ради заштите података наших корисника. "
#: "/web/en/about/values/index.php +62"
msgid "Mageia is Open Relations"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia су Отворени Односи"
#: "/web/en/about/values/index.php +64"
msgid "We will secure the future of the distribution through its community."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо осигурати будућност диструбиције кроз њену заједницу."
#: "/web/en/about/values/index.php +65"
msgid ""
"We will cooperate with other OSS distributions and core and kernel "
"developers with code contribution."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо сарађивати са другим дистрибуцијама отвореног кода и програмерима кернела са доприносом у виду кода."
#: "/web/en/about/values/index.php +66"
msgid "We will work in collaboration with other open source projects."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо радити на сарадњи са другим пројектима отвореног кода."
#: "/web/en/about/values/index.php +67"
msgid "We will welcome any Commercial Enterprise as part of our community."
-msgstr ""
+msgstr "Ми ћемо подржати било које Комерцијални подухват као део наше заједнице."
#: "/web/en/about/values/index.php +68"
msgid ""
"Mageia will always be based upon Open Source Software. However, it will also"
" be open to non-OSS contributions, to provide alternatives for our users' "
"diverse needs and expectations."
-msgstr ""
+msgstr "Mageia ће увек бити базирана на софтверу отвореног кода. Међутим, такође ће бити отворена и као доприносима у виду затвореног кода, да би омогућили алтернативу различитим потребама и очекивањима наших корисника."
#: "/web/en/about/values/index.php +69"
msgid ""
"Mageia will always be a collective, international and organised endeavor, "
"representative of our pluralistic community."
-msgstr ""
+msgstr "Mageia ће увек бити колективни, међународни и организовани подухват, представник наше свестране заједнице."