summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-03-20 20:46:42 +0200
committerYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-03-20 20:46:42 +0200
commit99a99c9d946d71bd420d13fff8b2272386564dbf (patch)
tree2175150246e84f86a9746b4bab0295bb450e4ac1
parent06480a6e5a6d6bcb17ea60446e81121201ab39c1 (diff)
Update Albanian translation from Tx
-rw-r--r--po/sq.po26
1 files changed, 17 insertions, 9 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index de6e4ed..79973a1 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
-#
+#
# Translators:
-# Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>, 2014
+# Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>, 2014,2016,2019
# Naim Daka <naim70@freesurf.ch>, 2002-2003
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-07 11:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-08 10:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-20 13:48+0000\n"
"Last-Translator: Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/mageia/language/sq/)\n"
+"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/"
+"language/sq/)\n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
-"Language: sq\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../bin/drak3d:58
@@ -28,7 +29,10 @@ msgid ""
"An OpenGL compositing window manager should be selected. It provides 3D "
"desktop and compositing effects in window management, such as translucent "
"windows and moving effects."
-msgstr "Një përbërje OpenGL organizuese e dritareve duhet të zgjidhet. Siguron Tryezë 3D dhe përbën efektet në menaxhimin e dritare, të tilla si dritare tejdukshëm dhe efektet lëvizëse."
+msgstr ""
+"Një përbërje OpenGL organizuese e dritareve duhet të zgjidhet. Siguron "
+"Tryezë 3D dhe përbën efektet në menaxhimin e dritare, të tilla si dritare "
+"tejdukshëm dhe efektet lëvizëse."
#: ../bin/drak3d:70 ../lib/Xconfig/glx.pm:204 ../lib/Xconfig/glx.pm:205
#, c-format
@@ -48,7 +52,7 @@ msgstr "Sistemi juaj nuk përmban efekte 3D desktop."
#: ../bin/drak3d:140
#, c-format
msgid "Advanced settings"
-msgstr "Rregullimet e detajuara"
+msgstr "Cilësimet përparuara"
#: ../bin/drak3d:148
#, c-format
@@ -75,7 +79,10 @@ msgstr "Mbështetje amtare"
msgid ""
"Some drivers provide native support for OpenGL compositing (using AIGLX for "
"example). If your system supports it, it is the preferred solution."
-msgstr "Disa drejtues të sigurojë mbështetje amtare për OpenGL kompozimin (duke përdorur AIGLX për shembull). Në qoftë se sistemi juaj e lejon, kjo është zgjidhja e preferuar."
+msgstr ""
+"Disa drejtues sigurojnë mbështetje amtare për OpenGL kompozimin (duke "
+"përdorur AIGLX për shembull). Në qoftë se sistemi juaj e lejon, kjo është "
+"zgjidhja e preferuar."
#: ../lib/Xconfig/glx.pm:42
#, c-format
@@ -98,4 +105,5 @@ msgstr "Lësho Konfigurimi Tryezës Mageia 3D"
#: ../polkit/policy/org.mageia.drak3d.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia 3D Desktop Configuration"
-msgstr "Vertetimi është e nevojshme për të drejtuar Konfigurimin Tryezës Mageia 3D"
+msgstr ""
+"Vertetimi është e nevojshme për të drejtuar Konfigurimin Tryezës Mageia 3D"