aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/langs
diff options
context:
space:
mode:
authorYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-07-15 21:48:12 +0300
committerYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-07-15 21:49:41 +0300
commit734b0984de9d01129892437e5bd5855440dd0718 (patch)
treeb2c1d2b9f6c5abcba9cda833d2876bc57c3d0004 /langs
parent772de17f185ec4739ad0865cdc691ba210d88e18 (diff)
Update Czech translation
Diffstat (limited to 'langs')
-rw-r--r--langs/cs/downloads/get.po72
1 files changed, 50 insertions, 22 deletions
diff --git a/langs/cs/downloads/get.po b/langs/cs/downloads/get.po
index cd6e23cca..bb9d7ddab 100644
--- a/langs/cs/downloads/get.po
+++ b/langs/cs/downloads/get.po
@@ -1,29 +1,30 @@
# gettext catalog for downloads/get web page(s)
-# Copyright (C) 2014 - 2018 Mageia
+# Copyright (C) 2014 - 2019 Mageia
# This file is distributed under the same license as
# the content of the corresponding web page(s).
-#
+#
# Generated by extract2gettext.php
# Domain: downloads/get
-#
+#
# include translation strings from:
# en/downloads/get/index.php
-#
+#
# Translators:
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2015
+# Luděk Janča <joelp@email.cz>, 2019
# fri, 2016-2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-12 20:35:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-24 20:03+0000\n"
-"Last-Translator: fri\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-15 12:41+0000\n"
+"Last-Translator: Luděk Janča <joelp@email.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/language/cs/)\n"
-"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +143"
@@ -31,7 +32,9 @@ msgid "This <a href=\"%s\">%s</a> download mirror is located in %s (%s)."
msgstr "Stahovací server je <a href=\"%s\">%s</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +149"
-msgid "If it does not work well for you, <a href=\"#om\" id=\"other_mirrors_btn\">check out these other mirrors</a>."
+msgid ""
+"If it does not work well for you, <a href=\"#om\" "
+"id=\"other_mirrors_btn\">check out these other mirrors</a>."
msgstr "Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, <a href=\"#om\" id=\"other_mirrors_btn\">můžete použít jiný server</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +164"
@@ -63,19 +66,23 @@ msgid "(download size is about %s)."
msgstr "(velikost stahování je %s)."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +244"
-msgid "If the download does not start, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" title=\"%s\">click here</a>."
+msgid ""
+"If the download does not start, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" "
+"title=\"%s\">click here</a>."
msgstr "Pokud stahování nezačalo, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" title=\"%s\">klepněte zde</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +258"
msgid "You need both iso and checksum file in the same folder"
-msgstr ""
+msgstr "Je nutné mít ISO soubor i kontrolní součet ve stejném adresáři."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +259"
msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +270"
-msgid "As soon as your download is complete, you should check that the checksums match:"
+msgid ""
+"As soon as your download is complete, you should check that the checksums "
+"match:"
msgstr "Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +271"
@@ -91,7 +98,9 @@ msgid "Checksums are available for download as files:"
msgstr "Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +278"
-msgid "If checksums do not match, <strong>DO NOT use this ISO</strong>. Double-check and try to download again."
+msgid ""
+"If checksums do not match, <strong>DO NOT use this ISO</strong>. Double-"
+"check and try to download again."
msgstr "Pokud se kontrolní součty neshodují, <strong>toto ISO nepoužívejte</ strong>. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +282"
@@ -103,7 +112,9 @@ msgid "They are also available for download as files:"
msgstr "Také jsou dostupné ke stažení jako soubory:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +285"
-msgid "First you need to import the \"Mageia Release\" key from a <a href=\"%s\">MIT PGP Public Key Server</a>:"
+msgid ""
+"First you need to import the \"Mageia Release\" key from a <a "
+"href=\"%s\">MIT PGP Public Key Server</a>:"
msgstr "Nejprve musíte zavést klíč \"Mageia Release\" ze <a href=\"%s\">serveru s veřejnými klíči PGP MIT</a>:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +289"
@@ -139,7 +150,10 @@ msgid "Download mirrors"
msgstr "Stahovací zrcadla"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +329"
-msgid "The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all the <a href=\"%s\">people and organizations that mirror our software</a> and that <a href=\"%s\">donate money, hardware, hosting and more</a>."
+msgid ""
+"The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all "
+"the <a href=\"%s\">people and organizations that mirror our software</a> and"
+" that <a href=\"%s\">donate money, hardware, hosting and more</a>."
msgstr "Tvorba a šíření Mageii po světě je umožněno <a href=\"%s\">lidmi a organizacemi, jež zrcadlí náš software</a> a které <a href=\"%s\">darují peníze, technické vybavení, hostování a další</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +330"
@@ -151,15 +165,21 @@ msgid "Sorry!"
msgstr "Promiňte!"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +336"
-msgid "Your download could not complete, as we could not find this file. Please try again from the <a href=\"%s\">main downloads page</a>."
+msgid ""
+"Your download could not complete, as we could not find this file. Please try"
+" again from the <a href=\"%s\">main downloads page</a>."
msgstr "Vaše stahování se nepodařilo dokončit, protože se nepodařilo najít tento soubor. Zkuste to, prosím, znovu z <a href=\"%s\">hlavní stránky pro stahování</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +338"
-msgid "If you still encounter this error and think IT SHOULD NOT HAPPEN &ndash; please tell us:"
+msgid ""
+"If you still encounter this error and think IT SHOULD NOT HAPPEN &ndash; "
+"please tell us:"
msgstr "Pokud se i nadále setkáte s touto chybou a budete si myslet, že SE TO NEMĚLO STÁT &ndash; řekněte nám, prosím:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +340"
-msgid "directly on <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-atelier on Freenode IRC</a>,"
+msgid ""
+"directly on <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-"
+"atelier on Freenode IRC</a>,"
msgstr "přímo na <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-atelier na Freenode IRC</a>,"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +341"
@@ -167,15 +187,21 @@ msgid "or <a href=\"https://twitter.com/mageia_org\">via our Twitter account</a>
msgstr "nebo <a href=\"https://twitter.com/mageia_org\">přes náš účet u služby Twitter</a>,"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +342"
-msgid "or with a <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">notice on the Atelier team mailing-list</a>,"
+msgid ""
+"or with a <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">notice on"
+" the Atelier team mailing-list</a>,"
msgstr "nebo pomocí <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">oznámení v poštovním seznamu webového týmu</a>,"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +343"
-msgid "or a <a href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">bug report</a>."
+msgid ""
+"or a <a "
+"href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">bug"
+" report</a>."
msgstr "nebo pomocí <a href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">zprávy o chybě</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +346"
-msgid "Please copy and report us the above address that returned you to this page."
+msgid ""
+"Please copy and report us the above address that returned you to this page."
msgstr "Zkopírujte, prosím, a pošlete nám adresu výše, jež vás vrátila na tuto stránku."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +346"
@@ -191,7 +217,9 @@ msgid "By clicking this button, you agree to the use of HTTP cookies."
msgstr "Klepnutím na toto tlačítko souhlasíte s používáním koláčku HTTP."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +352"
-msgid "They enable you to share content from this page via social network sharing buttons."
+msgid ""
+"They enable you to share content from this page via social network sharing "
+"buttons."
msgstr "Umožní vám sdílení obsahu této stránky pomocí tlačítek společenských sítí."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +352"