summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: 5973c450fe308c94f2100233b0c0164c7d5f0c95 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
#
# Translators:
# Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>, 2014-2017,2019
# Naim Daka <naim70@freesurf>, 2002
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-29 00:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-01 13:36+0000\n"
"Last-Translator: Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/"
"language/sq/)\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. -PO: here %s will be replaced by the local time (eg: "Will check updates at 14:03:50"
#: ../mgaapplet:82
#, c-format
msgid "Will check updates at %s"
msgstr "Do të kontrollojë përditësime në %s"

#: ../mgaapplet:90
#, c-format
msgid "Your system is up-to-date"
msgstr "Sistemi juaj është i-azhornuar"

#: ../mgaapplet:95
#, c-format
msgid "Service configuration problem. Please check the logs and contact %s."
msgstr ""
"Problemi i konfigurimit të shërbimit. Ju lutemi kontrolloni shënimet dhe "
"kontaktoni %s."

#: ../mgaapplet:101
#, c-format
msgid "Please wait, finding available packages..."
msgstr "Ju lutem prisni, kërkimi i paketave të lira..."

#: ../mgaapplet:106
#, c-format
msgid "New updates are available for your system"
msgstr "Përditësime të reja janë në dispozicion për sistemin tuaj"

#: ../mgaapplet:112
#, c-format
msgid "A new version of Mageia distribution has been released"
msgstr "Një version i ri i shpërndarjes Mageia është lëshuar"

#: ../mgaapplet:123
#, c-format
msgid "Network is down. Please configure your network"
msgstr "Rrjeti është poshtë. Ju lutem, konfiguroni rrjetin tuaj"

#: ../mgaapplet:129
#, c-format
msgid "Service is not activated. Please click on \"Online Website\""
msgstr "Shërbimi nuk është i aktivizuar. Ju lutemi klikoni në \"Faqen Online\""

#: ../mgaapplet:134 ../mgaapplet:140
#, c-format
msgid "urpmi database locked"
msgstr "urpmi database kyçur"

#: ../mgaapplet:145
#, c-format
msgid "Release not supported (too old release, or development release)"
msgstr ""
"Lëshimi nuk mbështetet (lëshimi shumë i vjetër, ose lëshimi i zhvillimit)"

#: ../mgaapplet:150
#, c-format
msgid ""
"No medium found. You must add some media through 'Software Media Manager'."
msgstr ""
"Asnjë medium nuk u gjet. Ju duhet të shtoni disa media përmes 'Software "
"Media Manager'."

#: ../mgaapplet:155
#, c-format
msgid ""
"You already have at least one update medium configured, but\n"
"all of them are currently disabled. You should run the Software\n"
"Media Manager to enable at least one (check it in the \"%s\"\n"
"column).\n"
"\n"
"Then, restart \"%s\"."
msgstr ""
"Ju tashmë keni konfiguruar të paktën një medium të përditësimit, por\n"
"të gjithë ata aktualisht janë me aftësi të kufizuara. Duhet të lëshoni "
"Software\n"
"Media Manager për të mundësuar të paktën një (kontrolloni atë në \"%s\"\n"
"kolonë).\n"
"\n"
"Pastaj, rifillo \"%s\"."

#: ../mgaapplet:160
#, c-format
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivizuar"

#: ../mgaapplet:166 ../mgaapplet:688
#, c-format
msgid "Install updates"
msgstr "Instalo përditësimet"

#: ../mgaapplet:167
#, c-format
msgid "Check Updates"
msgstr "Kontrollo Përditësime"

#: ../mgaapplet:168
#, c-format
msgid "Configure Network"
msgstr "Konfiguroni Rrjetin"

#: ../mgaapplet:169
#, c-format
msgid "Upgrade the system"
msgstr "Azhurno sistemin"

#: ../mgaapplet:343
#, c-format
msgid "Received SIGHUP (probably an upgrade has finished), restarting applet."
msgstr ""
"Marrë SIGHUP (ndoshta një përditësim ka mbaruar), duke rifilluar appletin."

#: ../mgaapplet:350
#, c-format
msgid "Launching drakconnect\n"
msgstr "Lëshim drakconnect\n"

#: ../mgaapplet:357 ../mgaapplet:433 ../mgaapplet:494
#, c-format
msgid "New version of Mageia distribution"
msgstr "Version i ri i shpërndarjes Mageia"

#: ../mgaapplet:362
#, c-format
msgid "Browse"
msgstr "Shfleto"

#: ../mgaapplet:366 ../mgaapplet-upgrade-helper:89
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:137 ../mgaapplet-upgrade-helper:170
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:176 ../mgaapplet-upgrade-helper:224
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:283 ../mgaapplet_gui.pm:207
#, c-format
msgid "Error"
msgstr "Gabim"

#: ../mgaapplet:366
#, c-format
msgid "You must choose a directory owned by the super administrator!"
msgstr "Ju duhet të zgjidhni një skedarë zotërues nga administratori super!"

#: ../mgaapplet:373
#, c-format
msgid "A new version of Mageia distribution has been released."
msgstr "Një version i ri i shpërndarjes Mageia është lëshuar."

#: ../mgaapplet:375 ../mgaapplet:445
#, c-format
msgid "More info about this new version"
msgstr "Më shumë informacion në lidhje me këtë version të ri"

#: ../mgaapplet:377 ../mgaapplet:439
#, c-format
msgid "Do you want to upgrade to the '%s' distribution?"
msgstr "Dëshironi të përmirësoni '%s' shpërndarjen?"

#: ../mgaapplet:379 ../mgaapplet:449
#, c-format
msgid "Do not ask me next time"
msgstr "Mos më pyesni herën tjetër"

#: ../mgaapplet:380
#, c-format
msgid "Download all packages at once"
msgstr "Shkarko të gjitha paketat njëherazi "

#: ../mgaapplet:381
#, c-format
msgid "(Warning: You will need quite a lot of free space)"
msgstr "(Kujdes: Ju do të duhet një sasi mjaft e madhe hapësirë ​​të lirë)"

#: ../mgaapplet:386
#, c-format
msgid "Where to download packages:"
msgstr "Ku të shkarkoni paketat:"

#: ../mgaapplet:389 ../mgaapplet:454 ../mgaapplet:520 ../mgaapplet_gui.pm:195
#, c-format
msgid "Next"
msgstr "Tjetër"

#: ../mgaapplet:389 ../mgaapplet:454 ../mgaapplet:520
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:143 ../mgaapplet-upgrade-helper:159
#: ../mgaapplet_gui.pm:195
#, c-format
msgid "Cancel"
msgstr "Anulo"

#: ../mgaapplet:406
#, c-format
msgid ""
"Maintenance for this Mageia version has ended. No more updates will be "
"delivered for this system."
msgstr ""
"Mirëmbajtja për këtë version Mageia ka përfunduar. Asnjë përditësim më nuk "
"do të lëshohet për këtë sistem."

#: ../mgaapplet:412
#, c-format
msgid "In order to keep your system secure, you can:"
msgstr "Për të mbajtur sistemin tuaj të sigurt, ju mund të:"

#: ../mgaapplet:418
#, c-format
msgid "Mageia"
msgstr "Mageia"

#: ../mgaapplet:419
#, c-format
msgid "You should upgrade to a newer version of the %s distribution."
msgstr "Ju duhet të përmirësoni në një version më të ri të %s shpërndarjes."

#: ../mgaapplet:428
#, c-format
msgid "Your distribution is no longer supported"
msgstr "Shpërndarja juaj nuk është më e mbështetur"

#: ../mgaapplet:511
#, c-format
msgid ""
"This upgrade requires high bandwidth network connection (cable, xDSL, ...) "
"and may take several hours to complete."
msgstr ""
"Ky përditësim kërkon lidhje të lartë të rrjeti interneti (kabllo, xDSL, ...) "
"dhe mund të zgjasë disa orë."

#: ../mgaapplet:513
#, c-format
msgid "Estimated download data will be %s"
msgstr "Të dhënat e vlerësuara të shkarkimit do të jenë %s"

#: ../mgaapplet:514
#, c-format
msgid "You should close all other running applications before continuing."
msgstr ""
"Duhet të mbyllni të gjithë programet e tjera në përdorimi përpara se të "
"vazhdoni."

#: ../mgaapplet:517
#, c-format
msgid ""
"You should put your laptop on AC and favor ethernet connection over wifi, if "
"available."
msgstr ""
"Ju duhet të vendosni laptopin tuaj në AC dhe të favorizoni lidhjen ethernet "
"mbi wifi, nëse është e mundur."

#: ../mgaapplet:551
#, c-format
msgid "Launching MageiaUpdate\n"
msgstr "Lëshim MageiaUpdate\n"

#: ../mgaapplet:569
#, c-format
msgid "Computing new updates...\n"
msgstr "Informatizimi përditësimeve të reja...\n"

#: ../mgaapplet:607
#, c-format
msgid "Checking Network: seems disabled\n"
msgstr "Kontrollo Rrjetit: duket i çaktivizuar\n"

#: ../mgaapplet:634
#, c-format
msgid "Mageia Online %s"
msgstr "Mageia Online %s"

#: ../mgaapplet:635 ../mgaapplet:636
#, c-format
msgid "Copyright (C) %s by %s"
msgstr "E Drejta Autorit (C) %s %s"

#: ../mgaapplet:639
#, c-format
msgid "Mageia Online gives access to Mageia web services."
msgstr "Mageia Online siguron qasje në shërbimet e faqes internetit Mageia."

#: ../mgaapplet:641
#, c-format
msgid "Online WebSite"
msgstr "Faqja-Internet Online"

#. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith <jsmith@nowhere.com>")
#: ../mgaapplet:645
#, c-format
msgid "_: Translator(s) name(s) & email(s)\n"
msgstr "_: Ard1t(s) Ardit Dani(s) & ardit.dani@gmail.com(s)\n"

#: ../mgaapplet:674
#, c-format
msgid "Warning"
msgstr "Kujdes"

#: ../mgaapplet:677 ../mgaapplet:682 ../mgaapplet_gui.pm:227
#, c-format
msgid "More Information"
msgstr "Më shumë Informacion"

#: ../mgaapplet:690
#, c-format
msgid "Add media"
msgstr "Shto media"

#: ../mgaapplet:709
#, c-format
msgid "About..."
msgstr "Në lidhje me..."

#: ../mgaapplet:711 ../mgaapplet-config:43 ../mgaapplet-config:64
#, c-format
msgid "Updates Configuration"
msgstr "Konfigurimi i Përditësimeve"

#: ../mgaapplet:713
#, c-format
msgid "Always launch on startup"
msgstr "Gjithmonë të fillojë në fillimin"

#: ../mgaapplet:715
#, c-format
msgid "Quit"
msgstr "Dalje"

#: ../mgaapplet-config:65
#, c-format
msgid "Here you can configure the updates applet"
msgstr "Këtu mund të konfiguroni appletin e përditësimeve"

#: ../mgaapplet-config:67
#, c-format
msgid "Update frequency (hours)"
msgstr "Frekuenca përditësimeve (orë)"

#: ../mgaapplet-config:75
#, c-format
msgid "First check delay (minutes)"
msgstr "Vonesa e parë e kontrollit (minuta)"

#: ../mgaapplet-config:83
#, c-format
msgid "Check for newer Mageia releases"
msgstr "Kontrolloni për lëshime më të reja të Mageia"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:86
#, c-format
msgid ""
"Your system does not have enough space left in %s for upgrade (%dMB < %dMB)"
msgstr ""
"Sistemi juaj nuk ka hapësirë të mjaftueshme %s për përmirësim (%dMB < %dMB)"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:141 ../mgaapplet-upgrade-helper:225
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:284
#, c-format
msgid "Installation failed"
msgstr "Instalimi dështoi"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:142
#, c-format
msgid "Installation logs can be found in '%s'"
msgstr "Shënimet e instalimit mund të gjenden në '%s'"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:143
#, c-format
msgid "Retry"
msgstr "Riprovo"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:152
#, c-format
msgid "Congratulations"
msgstr "Urime"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:156
#, c-format
msgid "Upgrade to Mageia %s release was successful."
msgstr "Përmirësimi në lëshimin Mageia %s ishte i suksesshëm."

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:158
#, c-format
msgid "You must restart your system."
msgstr "Duhet të ri-ndizni sistemin tuaj."

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:159
#, c-format
msgid "Reboot"
msgstr "Rinis"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:170
#, c-format
msgid "Unable to download distro list"
msgstr "E pamundur për të shkarkuar listën e shpërndarjes"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:176
#, c-format
msgid "Distribution version %s was not found in the update list"
msgstr "Versioni i shpërndarjes %s nuk u gjet në listën e përditësimit"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:185
#, c-format
msgid "Preparation Required"
msgstr "Përgatitja Kërkesave"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:185
#, c-format
msgid ""
"In order to upgrade, your current installation needs to be prepared.\n"
"\n"
"Do you wish to do this preparation now?"
msgstr ""
"Për të përditësuar, instalimi juaj i tanishëm duhet të përgatitet.\n"
"\n"
"A dëshironi ta bëni këtë përgatitje tani?"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:196
#, c-format
msgid ""
"Further action is required before you can continue.\n"
"\n"
"Please see %s for more information."
msgstr ""
"Duhet të ndërmerren veprime të mëtejshme përpara se të vazhdoni.\n"
"\n"
"Ju lutem shihni %s për më shumë informacion."

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:197
#, c-format
msgid "Next Steps"
msgstr "Hapi Tjetër"

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:227
#, c-format
msgid ""
"Packages database is locked. Please close other applications\n"
"working with packages database (do you have another media\n"
"manager on another desktop, or are you currently installing\n"
"packages as well?)."
msgstr ""
"Baza e të dhënave të paketave është e kyçur. Ju lutemi mbyllni programet e "
"tjera\n"
"duke punuar me bazën e të dhënave të paketave (a keni një media tjetër\n"
"administruese në një desktop tjetër, ose jeni duke instaluar\n"
"paketa gjithashtu?)."

#: ../mgaapplet-upgrade-helper:285
#, c-format
msgid "Failure when adding medium"
msgstr "Dështimi kur shton mjedisin"

#: ../mgaapplet.pm:18
#, c-format
msgid "Error updating media"
msgstr "Gabim gjatë përditësimit medias"

#: ../mgaapplet_gui.pm:176
#, c-format
msgid "More information on your user account"
msgstr "Më shumë informacion mbi llogarinë tuaj të përdoruesit"

#: ../mgaapplet_gui.pm:183
#, c-format
msgid "Your email"
msgstr "Email juaj"

#: ../mgaapplet_gui.pm:184
#, c-format
msgid "Your password"
msgstr "Fjalëkalimi juaj"

#: ../mgaapplet_gui.pm:191
#, c-format
msgid "Forgotten password"
msgstr "Keni harruar fjalëkalimin"

#: ../mgaapplet_gui.pm:208
#, c-format
msgid "Password and email cannot be empty."
msgstr "Fjalëkalimi dhe email nuk mund të jenë bosh."

#: ../mgaapplet_gui.pm:230
#, c-format
msgid "Close"
msgstr "Mbylle"

#: ../mgaonline.pm:147
#, c-format
msgid "Distribution Upgrade"
msgstr "Përmirësimi Shpërndarjes"

#: ../mgaupdate:60
#, c-format
msgid ""
"mgaupdate version %s\n"
"%s\n"
"This is free software and may be redistributed under the terms of the GNU "
"GPL.\n"
"\n"
"usage:\n"
msgstr ""
"version përditësimi %s\n"
"%s\n"
"Ky është program falas dhe mund të shpërndahet ndër termet e GNU GPL.\n"
"\n"
"përdorim:\n"

#: ../mgaupdate:66
#, c-format
msgid "Copyright (C) %s %s"
msgstr "E Drejta Autorit (C) %s %s"

#: ../mgaupdate:66
#, c-format
msgid " --help\t\t- print this help message.\n"
msgstr " --help\t\t- shtyp këtë lajm ndihmues.\n"

#: ../mgaupdate:67
#, c-format
msgid " --auto\t\t- Mageia Update launched automatically.\n"
msgstr " --auto\t\t- Përditësimi Mageia u Lëshua Automatikisht.\n"

#: ../mgaupdate:68
#, c-format
msgid " --mnf\t\t\t- launch mnf specific scripts.\n"
msgstr " --mnf\t\t\t- lësho scripts specifike mnf.\n"

#: ../mgaupdate:69
#, c-format
msgid " --noX\t\t\t- text mode version of Mageia Update.\n"
msgstr " --noX\t\t\t- modaliteti i Përditësimit me tekst Mageia.\n"

#: ../mgaupdate:70
#, c-format
msgid " --debug\t\t- log what is done.\n"
msgstr " --debug\t\t- regjistro çfarë është bërë.\n"

#: ../mgaupdate:100
#, c-format
msgid "Unable to update packages from update_source medium.\n"
msgstr "E pa mundur përditësimi i pakove nga update_source mesatar.\n"

#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-config.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Update Applet Configuration"
msgstr "Lësho Përditësim Konfiguruar Applet Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-config.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia Update Applet Configuration"
msgstr "Vërtetimi kërkohet për të lëshuar Përditësim Konfiguruar Applet Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-upgrade-helper.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Upgrade Helper"
msgstr "Lësho Ndihmën Përditësim Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-upgrade-helper.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia Upgrade Helper"
msgstr "Vërtetimi është i nevojshëm për të lëshuar Ndihmën Përdoruesi Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.mgaupdate.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Updater"
msgstr "Lësho Përditësimin Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.mgaupdate.policy.in.h:2
msgid "Authentication as user is required to run Mageia Updater"
msgstr "Vërtetimi është i nevojshëm për të lëshuar Përmirësuesin Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.urpmi.update.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Package Media Updater"
msgstr "Lësho Përditësim Media Mageia"

#: ../polkit/org.mageia.urpmi.update.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia Package Media Updater"
msgstr ""
"Vërtetimi është i nevojshëm për të lëshuar Median e Përdoruesit të Paketa "
"Mageia"