summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/bg.po
blob: d76c51a0e046c953545003b64b38f09e10666aaf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
#
# Translators:
# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2003
# Boyan Ivanov <boyan17@bulgaria.com>, 2003
# Bozhan Boiadzhiev <bozhan@plov.omega.bg>, 2000
# Georgi Georgiev <georgiev_1994@abv.bg>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-07 11:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-15 16:29+0000\n"
"Last-Translator: Georgi Georgiev <georgiev_1994@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/"
"language/bg/)\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../bin/drak3d:58
#, c-format
msgid "A graphical server supporting OpenGL compositing should be selected."
msgstr " Изберете графичен сървър поддържащ OpenGL композиране."

#: ../bin/drak3d:59
#, c-format
msgid ""
"An OpenGL compositing window manager should be selected. It provides 3D "
"desktop and compositing effects in window management, such as translucent "
"windows and moving effects."
msgstr ""
"Изберете OpenGL композиращ прозоръчен мениджър. Той предоставя триизмерен "
"работен плот и ефекти в управлението на прозорците, като полупрозрачност и "
"движещи ефекти. "

#: ../bin/drak3d:70 ../lib/Xconfig/glx.pm:204 ../lib/Xconfig/glx.pm:205
#, c-format
msgid "3D Desktop effects"
msgstr "Триизмерни ефекти на работния плот"

#: ../bin/drak3d:93
#, c-format
msgid "This tool allows you to configure 3D desktop effects."
msgstr ""
"Този инструмент позволява конфигуриране на триизмерни ефекти на работния "
"плот."

#: ../bin/drak3d:94 ../lib/Xconfig/glx.pm:207
#, c-format
msgid "Your system does not support 3D desktop effects."
msgstr "Системата не поддържа триизмерни ефекти на работния плот."

#: ../bin/drak3d:140
#, c-format
msgid "Advanced settings"
msgstr "Допълнителни настройки"

#: ../bin/drak3d:148
#, c-format
msgid "Help"
msgstr "Помощ"

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:15
#, c-format
msgid "No 3D desktop effects"
msgstr "Без триизмерни ефекти на работния плот"

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:19
#, c-format
msgid "Compiz Fusion"
msgstr "Compiz Fusion"

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:34
#, c-format
msgid "native support"
msgstr "собствена поддръжка"

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:36
#, c-format
msgid ""
"Some drivers provide native support for OpenGL compositing (using AIGLX for "
"example). If your system supports it, it is the preferred solution."
msgstr ""
"Някои драйвери имат собствена поддръжка за OpenGL композиране (например "
"използвайки AIGLX). Ако имате такава поддръжка, това е предпочитаното "
"решение."

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:42
#, c-format
msgid "Metisse is an experimental X-based window system."
msgstr "Метис е експериментална Х-базирана прозоръчна система."

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:55
#, c-format
msgid "Compiz Fusion is a 3D compositing window manager."
msgstr "Compiz Fusion е триизмерно композиращ прозоръчен мениджър."

#: ../lib/Xconfig/glx.pm:62
#, c-format
msgid "Metisse FVWM is a FVWM window manager modified for Metisse."
msgstr "Метис FVWM е FVWM прозоръчен мениджър модифициран за Метис."

#: ../polkit/policy/org.mageia.drak3d.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia 3D Desktop Configuration"
msgstr "Изпълни конфигуриране на 3D работен плот на Mageia"

#: ../polkit/policy/org.mageia.drak3d.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia 3D Desktop Configuration"
msgstr ""
"Нужно е удостоверяване за да се изпълни конфигуриране на 3D работен плот на "
"Mageia"