aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/langs/cs/about.po
blob: 82dad6a5c2ba7c21e6b2eef00e5468de0428697e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
# gettext catalog for about web page(s)
# Copyright (C) 2014 - 2020 Mageia
# This file is distributed under the same license as
# the content of the corresponding web page(s).
# 
# Generated by extract2gettext.php
# Domain: about
# 
# include translation strings from:
# en/about/index.php
# 
# Translators:
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2014-2015
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2014
# Luděk Janča <joelp@email.cz>, 2018-2020
# fri, 2015,2017,2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-22 22:08:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-28 15:47+0000\n"
"Last-Translator: Luděk Janča <joelp@email.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"

#: "/web/en/about/index.php +12"
msgid "About Mageia"
msgstr "O Mageii"

#: "/web/en/about/index.php +13"
msgid "Mageia is a Free Software, community-led project. Learn more about it."
msgstr "Mageia je svobodný software, komunitně vedený projekt. Zjistěte o něm víc."

#: "/web/en/about/index.php +14"
msgid ""
"mageia, mageia.org, about, mission, contacts, governance, values, timeline"
msgstr "mageia, mageia.org, o, poslání, kontakty, řízení, hodnoty, harmonogram"

#: "/web/en/about/index.php +35"
msgid "Mageia is a GNU/Linux-based, Free Software operating system."
msgstr "Mageia je založena na GNU/Linuxu. Mageia je svobodný operační systém. "

#: "/web/en/about/index.php +36"
msgid ""
"It is a <a href=\"../community/\">community project</a>, supported by <a "
"href=\"#mageia.org\">a nonprofit organisation</a> of elected contributors."
msgstr " Je to <a href=\"../community/\">komunitní projekt</a>, podporovaný <a href=\"#mageia.org\"> neziskovou organizací</a> volených přispěvatelů."

#: "/web/en/about/index.php +39"
msgid "Our mission: to build great tools for people."
msgstr "Náš úkol: tvořit pro lidi úžasné nástroje."

#: "/web/en/about/index.php +40"
msgid ""
"Beyond just delivering a secure, stable and sustainable operating system, "
"the goal is also to become and maintain a credible and recognized community "
"in the free software world."
msgstr "Více než jen dodání bezpečného, stabilního a dlouhodobě udržitelného operačního systému je cílem ustavení a udržování stálého a důvěryhodného společenství ve světě spolupráce více lidí na svobodném software."

#: "/web/en/about/index.php +41"
msgid "To date, Mageia:"
msgstr "Mageia:"

#: "/web/en/about/index.php +44"
msgid ""
"<a href=\"2010-sept-announcement.html\">started in September 2010 as a "
"fork</a> of Mandriva Linux,"
msgstr "<a href=\"2010-sept-announcement.html\">začala v září 2010 jako odnož</a> Mandriva Linuxu,"

#: "/web/en/about/index.php +46"
msgid ""
"gathered <a href=\"../community/\">hundreds of careful individuals and "
"several companies worldwide</a>,"
msgstr "shromáždila celosvětově <a href=\"../community/\">stovky pečlivých jednotlivců a několik společností</a>, "

#: "/web/en/about/index.php +47"
msgid ""
"who coproduce the infrastructure, the distribution itself, <a "
"href=\"https://wiki.mageia.org/\">documentation</a>, <a "
"href=\"../downloads/\">delivery</a> and <a href=\"../support/\">support</a>,"
" using Free Software tools;"
msgstr "kteří spoluvytvářejí infrastrukturu, distribuci samu, <a href=\"https://wiki.mageia.org/\">dokumentaci</a>, <a href=\"../downloads/\">dodávku</a> a <a href=\"../support/\">podporu</a>, za použití nástrojů svobodného programového vybavení;"

#: "/web/en/about/index.php +49"
msgid ""
"released seven major stable releases <a href=\"../1/\">in June 2011</a>, <a "
"href=\"../2/\">in May 2012</a>, <a href=\"../3/\">in May 2013</a>, <a "
"href=\"../4/\">in February 2014</a>, <a href=\"../5/\">in June 2015</a>, <a "
"href=\"../6/\">in July 2017</a> and <a href=\"../7/\">in June 2019</a>"
msgstr "vyšlo šest hlavních stabilních verzí <a href=\"../1/\">v červnu 2011</a>, <a href=\"../2/\">v květnu 2012</a>, <a href=\"../3/\">v květnu 2013</a>, <a href=\"../4/\">v únoru 2014</a>, <a href=\"../5/\">v červnu 2015</a>, <a href=\"../6/\">v červenci 2017</a> a <a href=\"../7/\">v červenci 2019</a>"

#: "/web/en/about/index.php +70"
msgid ""
"is the French, Paris-based legal structure supporting the Mageia project."
msgstr "je francouzská, v Paříži založená, zákonná struktura podporující projekt Mageia."

#: "/web/en/about/index.php +73"
msgid ""
"<a href=%s>Mageia.Org's legal constitution</a> and <a href=%s>governance</a>"
" rules;"
msgstr "<a href=%s>Stanovy Mageia.Org</a> a pravidla <a href=%s>řízení</a>"

#: "/web/en/about/index.php +74"
msgid "\"https://wiki.mageia.org/en/Org\""
msgstr "\"https://wiki.mageia.org/en/Org\""

#: "/web/en/about/index.php +75"
msgid ""
"<a href=\"../about/reports/\">financial reports</a>, <a href=\"../thank-"
"you/\">donators</a>."
msgstr "<a href=\"../about/reports/\">finanční zprávy</a>, <a href=\"../thank-you/\">dárci</a>."

#: "/web/en/about/index.php +79"
msgid "Mageia license"
msgstr "Licence Mageie"

#: "/web/en/about/index.php +80"
msgid "Our contributions are based on <a href=%s>our license</a>."
msgstr "Naše příspěvky jsou založeny na <a href=%s>naší licenci</a>."

#: "/web/en/about/index.php +83"
msgid "Code of conduct"
msgstr "Pravidla chování"

#: "/web/en/about/index.php +84"
msgid "In our community we use <a href=%s>Code of conduct</a>."
msgstr "V naší komunitě používáme <a href=%s>pravidla chování</a>."

#: "/web/en/about/index.php +87"
msgid "Policies"
msgstr "Politiky"

#: "/web/en/about/index.php +88"
msgid "Our <a href=%s>privacy policy</a> is important to us."
msgstr "Naše <a href=%s>zásady ochrany osobních údajů</a> jsou pro nás důležité."

#: "/web/en/about/index.php +91"
msgid "Values"
msgstr "Hodnoty"

#: "/web/en/about/index.php +92"
msgid "We all dedicate ourselves to our <a href=%s>values</a>."
msgstr "Všichni se věnujeme našim <a href=%s>hodnotám</a>."

#: "/web/en/about/index.php +95"
msgid "Mageia history archive"
msgstr "Historický archiv Mageia"

#: "/web/en/about/index.php +96"
msgid ""
"For historical records you can find a <a href=%s>list of Mageia founders</a>"
" and a<a href=%s>Mageia project announcement</a> from back in september "
"2010."
msgstr "Pro historický záznam zde najdete <a href=%s>seznam zakladatelů</a> Mageie a <a href=%s>oznámení projektu Mageia</a> ze září 2010."

#: "/web/en/about/index.php +100"
msgid "Media &amp; artwork"
msgstr "Multimédia a výtvarná stránka"

#: "/web/en/about/index.php +102"
msgid "<a href=\"%s\">Logo, CD covers files, media files</a>."
msgstr "<a href=\"%s\">Logo, soubory obalů pro CD, multimediální soubory</a>."

#: "/web/en/about/index.php +103"
msgid "<a href=\"%s\">Current graphics charter</a>."
msgstr "<a href=\"%s\">Současná grafická podoba</a>."