aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/langs/ca/downloads/get.po
blob: bfa1aa6847eee6fe3030403c2d4df636ac1ab750 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
# gettext catalog for downloads/get web page(s)
# Copyright (C) 2014 - 2020 Mageia
# This file is distributed under the same license as
# the content of the corresponding web page(s).
#
# Generated by extract2gettext.php
# Domain: downloads/get
#
# include translation strings from:
# en/downloads/get/index.php
# en/downloads/get/lib.php
#
# Translators:
# Davidmp <medipas@gmail.com>, 2015-2020
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017-2018
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-13 02:00:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-11 11:45+0000\n"
"Last-Translator: Davidmp <medipas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/language/ca/)\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +129"
msgid "City not set"
msgstr "No s'ha establert la ciutat."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +147"
msgid "This <a href=\"%s\">%s</a> download mirror is located in %s (%s)."
msgstr "Aquesta <a href=\"%s\">%s</a> rèplica de baixada està ubicada a %s (%s)."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +153"
msgid "If it does not work well for you, <a href=\"#om\" id=\"other_mirrors_btn\">check out these other mirrors</a>."
msgstr "Si no us funciona correctament, <a href=\"#om\" id=\"other_mirrors_btn\">podeu provar aquestes altres rèpliques</a>."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +168"
msgid "Your IP address is %s and you seem to be in %s, %s."
msgstr "La vostra adreça IP és %s i sembla que sou a %s, %s."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +220"
msgid "Mageia Downloads"
msgstr "Baixades de Mageia"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +232"
msgid "Download %s"
msgstr "Baixada de %s"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +241"
msgid "Warning !"
msgstr "Avís!"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +242"
msgid "This file is obsolete, please <a %s>download</a> the latest version."
msgstr "Aquest fitxer és obsolet, <a %s>baixeu</a> la versió més recent."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +246"
msgid "Your download of %s should start within a few seconds"
msgstr "La baixada de %s hauria de començar d'aquí a pocs segons"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +247"
msgid "(download size is about %s)."
msgstr "(la mida de la baixada és d'uns %s)."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +248"
msgid "If the download does not start, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" title=\"%s\">click here</a>."
msgstr "Si la baixada no comença, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" title=\"%s\">feu clic aquí</a>."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +261"
msgid "Copy"
msgstr "Copia"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +262"
msgid "You need both iso and checksum file in the same folder"
msgstr "Us cal tenir la imatge ISO i el fitxer de suma de verificació a la mateixa carpeta."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +263"
msgid "OK"
msgstr "D'acord"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +274"
msgid "As soon as your download is complete, you should check that the checksums match:"
msgstr "Tan aviat com s'hagi completat la baixada, hauríeu de comprovar que les sumes de verificació coincidissin:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +275"
msgid "and"
msgstr "i"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +275"
msgid ","
msgstr ","

#: "/web/en/downloads/get/index.php +276"
msgid "Checksums are available for download as files:"
msgstr "Les sumes de verificació estan disponibles per baixar com a fitxers:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +282"
msgid "If checksums do not match, <strong>DO NOT use this ISO</strong>. Double-check and try to download again."
msgstr "Si les sumes de verificació no coincideixen, <strong>NO useu aquesta ISO</strong>. Torneu-ho a comprovar i proveu de baixar-la una altra vegada."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +286"
msgid "You can also verify the signature of an ISO."
msgstr "També podeu verificar la signatura d'una ISO."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +287"
msgid "They are also available for download as files:"
msgstr "També estan disponibles per baixar com a fitxers:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +289"
msgid "First you need to import the \"Mageia Release\" key from a <a href=\"%s\">MIT PGP Public Key Server</a>:"
msgstr "Primer heu d'importar la clau \"Mageia Release\" des d'un <a href=\"%s\"> servidor de claus públic MIT PGP</a>:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +293"
msgid "In response there should be one of the following lines:"
msgstr "A la resposta hi hauria d'haver una de les línies següents:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +297"
msgid "or if you already imported the key before:"
msgstr "o bé si ja heu importat la clau abans:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +301"
msgid "Then you need to verify the signature for the ISO."
msgstr "Llavors heu de verificar la signatura de l'ISO."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +305"
msgid "In response there should be lines like:"
msgstr "A la resposta hi hauria d'haver línies com ara aquestes:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +312"
msgid "The warning about uncertified signature is expected."
msgstr "S'espera un avís sobre una signatura no certificada."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +320"
msgid "Country"
msgstr "País"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +321"
msgid "City"
msgstr "Ciutat"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +322"
msgid "Download mirrors"
msgstr "Rèpliques de baixada"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +333"
msgid "The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all the <a href=\"%s\">people and organizations that mirror our software</a> and that <a href=\"%s\">donate money, hardware, hosting and more</a>."
msgstr "La construcció i distribució de Mageia a tot el món és possible gràcies a tota la <a href=\"%s\">gent i organitzacions que tenen com a rèplica el nostre programari</a> i que <a href=\"%s\">donen diners, maquinari, allotjament i més coses</a>."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +334"
msgid "Want to help? %sJoin Us!%s"
msgstr "Ens voleu ajudar? %sUniu-vos a nosaltres!%s"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +339"
msgid "Sorry!"
msgstr "Perdó!"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +340"
msgid "Your download could not complete, as we could not find this file. Please try again from the <a href=\"%s\">main downloads page</a>."
msgstr "La baixada no s'ha pogut completar, ja que no hem pogut trobar el fitxer. Si us plau, torneu-ho a provar des de la <a href=\"%s\">pàgina principal de baixades</a>."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +342"
msgid "If you still encounter this error and think IT SHOULD NOT HAPPEN &ndash; please tell us:"
msgstr "Si encara us surt aquest error i penseu que AIXÒ NO HAURIA DE PASSAR &ndash; si us plau, digueu-nos-ho:"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +344"
msgid "directly on <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-atelier on Freenode IRC</a>,"
msgstr "directament a <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-atelier a Freenode IRC</a>,"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +345"
msgid "or <a href=\"https://twitter.com/mageia_org\">via our Twitter account</a>,"
msgstr "o <a href=\"https://twitter.com/mageia_org\">a través del nostre compte de Twitter</a>,"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +346"
msgid "or with a <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">notice on the Atelier team mailing-list</a>,"
msgstr "o amb un <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">avís a la llista de correu de l'equip Atelier</a>,"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +347"
msgid "or a <a href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">bug report</a>."
msgstr "o un <a href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">informe d'error</a>."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +350"
msgid "Please copy and report us the above address that returned you to this page."
msgstr "Si us plau, copieu i informeu-nos de l'adreça anterior que us ha fet tornar a aquesta pàgina."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +350"
msgid "Thanks!"
msgstr "Gràcies!"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +351"
msgid "back to that awesome Mageia home page"
msgstr "enrere cap a la fantàstica pàgina principal de Mageia"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +356"
msgid "By clicking this button, you agree to the use of HTTP cookies."
msgstr "Clicant en aquest botó, accepteu l'ús de les galetes HTTP."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +356"
msgid "They enable you to share content from this page via social network sharing buttons."
msgstr "Us permeten compartir continguts d'aquesta pàgina a través dels botons de compartició de les xarxes socials."

#: "/web/en/downloads/get/index.php +356"
msgid "Share"
msgstr "Compartiu-ho"

#: "/web/en/downloads/get/index.php +415"
msgid "Copied"
msgstr "Copiat"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +14"
msgid "Argentina"
msgstr "Argentina"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +15"
msgid "Australia"
msgstr "Austràlia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +16"
msgid "Belgique"
msgstr "Bèlgica"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +17"
msgid "България - Bulgaria"
msgstr "България - Bulgària"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +18"
msgid "Brasil"
msgstr "Brasil"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +19"
msgid "Беларусь - Belarus"
msgstr "Беларусь - Bielorússia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +20"
msgid "Canada"
msgstr "Canadà"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +21"
msgid "Switzerland"
msgstr "Suïssa"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +22"
msgid "中国 - China"
msgstr "中国 - Xina"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +23"
msgid "Česko"
msgstr "Txèquia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +24"
msgid "Deutschland"
msgstr "Alemanya"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +25"
msgid "Danmark"
msgstr "Dinamarca"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +26"
msgid "Ecuador"
msgstr "Equador"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +27"
msgid "España"
msgstr "Espanya"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +28"
msgid "France"
msgstr "França"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +29"
msgid "Great Britain"
msgstr "Gran Bretanya"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +30"
msgid "Ελλάδα - Greece"
msgstr "Ελλάδα - Grècia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +31"
msgid "Guatemala"
msgstr "Guatemala"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +32"
msgid "Hungary"
msgstr "Hongria"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +33"
msgid "Indonesia"
msgstr "Indonèsia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +34"
msgid "Israel"
msgstr "Israel"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +35"
msgid "Italia"
msgstr "Itàlia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +36"
msgid "日本国 - Japan"
msgstr "日本国 - Japó"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +37"
msgid "Nouvelle-Calédonie"
msgstr "Nova Caledònia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +38"
msgid "Nederlands"
msgstr "Holanda"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +39"
msgid "Philipines"
msgstr "Filipines"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +40"
msgid "Polska"
msgstr "Polònia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +41"
msgid "Россия - Russia"
msgstr "Россия - Rússia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +42"
msgid "Sverige"
msgstr "Suècia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +43"
msgid "Türkiye"
msgstr "Turquia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +44"
msgid "臺灣 - Taiwan"
msgstr "臺灣 - Taiwan"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +45"
msgid "Ukraine"
msgstr "Ucraïna"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +46"
msgid "the UK"
msgstr "el Regne Unit"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +47"
msgid "the USA"
msgstr "els EUA"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +48"
msgid "Vietnam"
msgstr "Vietnam"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +49"
msgid "South Africa"
msgstr "Sud-àfrica"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +53"
msgid "Adelaide"
msgstr "Adelaida"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +54"
msgid "Amsterdam"
msgstr "Amsterdam"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +55"
msgid "Ankara"
msgstr "Ankara"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +56"
msgid "Beauharnois"
msgstr "Beauharnois"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +57"
msgid "Beijing"
msgstr "Pequín"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +58"
msgid "Brasilia"
msgstr "Brasília"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +59"
msgid "Brisbane"
msgstr "Brisbane"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +60"
msgid "Brno"
msgstr "Brno"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +61"
msgid "Brussels"
msgstr "Brussel·les"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +62"
msgid "Canterbury"
msgstr "Canterbury"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +63"
msgid "Cebu"
msgstr "Cebu"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +64"
msgid "Chungli"
msgstr "Chungli"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +65"
msgid "Cuenca"
msgstr "Cuenca"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +66"
msgid "DTU, Lyngby"
msgstr ""

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +67"
msgid "Durham"
msgstr "Durham"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +68"
msgid "Düsseldorf"
msgstr "Düsseldorf"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +69"
msgid "Enschede"
msgstr "Enschede"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +70"
msgid "Erlangen"
msgstr "Erlangen"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +71"
msgid "Falkenstein/Vogtl."
msgstr "Falkenstein/Vogtl."

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +72"
msgid "Göttingen"
msgstr "Göttingen"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +73"
msgid "Hefei"
msgstr "Hefei"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +74"
msgid "Heraklion"
msgstr "Heraklion"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +75"
msgid "HsinChu"
msgstr "HsinChu"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +76"
#, fuzzy
msgid "Lenoir, NC"
msgstr "Lenoir"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +77"
msgid "Lyon"
msgstr "Lió"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +78"
msgid "Milan"
msgstr "Milà"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +79"
msgid "Minsk"
msgstr "Minsk"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +80"
msgid "Miskolc"
msgstr "Miskolc"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +81"
msgid "Moscow"
msgstr "Moscou"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +82"
msgid "Paris"
msgstr "París"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +83"
msgid "Prague"
msgstr "Praga"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +84"
msgid "Princeton"
msgstr "Princeton"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +85"
#, fuzzy
msgid "Richmond, VA"
msgstr "Richmond"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +86"
msgid "Schneverdingen"
msgstr "Schneverdingen"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +87"
msgid "Shanghai"
msgstr "Xangai"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +88"
msgid "Sofia"
msgstr "Sofia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +89"
msgid "Stellenbosch"
msgstr "Stellenbosch"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +90"
msgid "Taipei"
msgstr "Taipei"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +91"
msgid "Tsukuba"
msgstr "Tsukuba"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +92"
msgid "Umeå"
msgstr "Umeå"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +93"
msgid "Vinnytsia"
msgstr "Vinnitsia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +94"
msgid "Warszawa"
msgstr "Varsòvia"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +95"
msgid "Yonezawa"
msgstr "Yonezawa"

#: "/web/en/downloads/get/lib.php +96"
msgid "Краснодар"
msgstr "Krasnodar"

#~ msgid "DTU"
#~ msgstr "DTU"