aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2020-05-11 17:27:05 +0300
committerYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2020-05-11 17:27:05 +0300
commitf20831031d00f462388783e08ea47dee03a3853a (patch)
tree38da637eb39bbe2f62ba1be698de825427c2ec5c
parentf907686cd4ef2c8068b7351fbd00c63a56abdc41 (diff)
Update Catalan translation
-rw-r--r--langs/ca/downloads/get.po230
1 files changed, 129 insertions, 101 deletions
diff --git a/langs/ca/downloads/get.po b/langs/ca/downloads/get.po
index ffed08f80..3eb447a8c 100644
--- a/langs/ca/downloads/get.po
+++ b/langs/ca/downloads/get.po
@@ -1,16 +1,17 @@
# gettext catalog for downloads/get web page(s)
-# Copyright (C) 2014 - 2019 Mageia
+# Copyright (C) 2014 - 2020 Mageia
# This file is distributed under the same license as
# the content of the corresponding web page(s).
-#
+#
# Generated by extract2gettext.php
# Domain: downloads/get
-#
+#
# include translation strings from:
# en/downloads/get/index.php
-#
+# en/downloads/get/lib.php
+#
# Translators:
-# Davidmp <medipas@gmail.com>, 2015-2019
+# Davidmp <medipas@gmail.com>, 2015-2020
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017-2018
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2015
msgid ""
@@ -18,25 +19,27 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 18:02:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-18 13:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-11 11:45+0000\n"
"Last-Translator: Davidmp <medipas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/language/ca/)\n"
-"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +129"
msgid "City not set"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha establert la ciutat."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +147"
msgid "This <a href=\"%s\">%s</a> download mirror is located in %s (%s)."
msgstr "Aquesta <a href=\"%s\">%s</a> rèplica de baixada està ubicada a %s (%s)."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +153"
-msgid "If it does not work well for you, <a href=\"#om\" id=\"other_mirrors_btn\">check out these other mirrors</a>."
+msgid ""
+"If it does not work well for you, <a href=\"#om\" "
+"id=\"other_mirrors_btn\">check out these other mirrors</a>."
msgstr "Si no us funciona correctament, <a href=\"#om\" id=\"other_mirrors_btn\">podeu provar aquestes altres rèpliques</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +168"
@@ -68,7 +71,9 @@ msgid "(download size is about %s)."
msgstr "(la mida de la baixada és d'uns %s)."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +248"
-msgid "If the download does not start, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" title=\"%s\">click here</a>."
+msgid ""
+"If the download does not start, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" "
+"title=\"%s\">click here</a>."
msgstr "Si la baixada no comença, <a href=\"%s\" rel=\"nofollow\" title=\"%s\">feu clic aquí</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +261"
@@ -84,7 +89,9 @@ msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +274"
-msgid "As soon as your download is complete, you should check that the checksums match:"
+msgid ""
+"As soon as your download is complete, you should check that the checksums "
+"match:"
msgstr "Tan aviat com s'hagi completat la baixada, hauríeu de comprovar que les sumes de verificació coincidissin:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +275"
@@ -100,7 +107,9 @@ msgid "Checksums are available for download as files:"
msgstr "Les sumes de verificació estan disponibles per baixar com a fitxers:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +282"
-msgid "If checksums do not match, <strong>DO NOT use this ISO</strong>. Double-check and try to download again."
+msgid ""
+"If checksums do not match, <strong>DO NOT use this ISO</strong>. Double-"
+"check and try to download again."
msgstr "Si les sumes de verificació no coincideixen, <strong>NO useu aquesta ISO</strong>. Torneu-ho a comprovar i proveu de baixar-la una altra vegada."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +286"
@@ -112,7 +121,9 @@ msgid "They are also available for download as files:"
msgstr "També estan disponibles per baixar com a fitxers:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +289"
-msgid "First you need to import the \"Mageia Release\" key from a <a href=\"%s\">MIT PGP Public Key Server</a>:"
+msgid ""
+"First you need to import the \"Mageia Release\" key from a <a "
+"href=\"%s\">MIT PGP Public Key Server</a>:"
msgstr "Primer heu d'importar la clau \"Mageia Release\" des d'un <a href=\"%s\"> servidor de claus públic MIT PGP</a>:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +293"
@@ -148,7 +159,10 @@ msgid "Download mirrors"
msgstr "Rèpliques de baixada"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +333"
-msgid "The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all the <a href=\"%s\">people and organizations that mirror our software</a> and that <a href=\"%s\">donate money, hardware, hosting and more</a>."
+msgid ""
+"The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all "
+"the <a href=\"%s\">people and organizations that mirror our software</a> and"
+" that <a href=\"%s\">donate money, hardware, hosting and more</a>."
msgstr "La construcció i distribució de Mageia a tot el món és possible gràcies a tota la <a href=\"%s\">gent i organitzacions que tenen com a rèplica el nostre programari</a> i que <a href=\"%s\">donen diners, maquinari, allotjament i més coses</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +334"
@@ -160,15 +174,21 @@ msgid "Sorry!"
msgstr "Perdó!"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +340"
-msgid "Your download could not complete, as we could not find this file. Please try again from the <a href=\"%s\">main downloads page</a>."
+msgid ""
+"Your download could not complete, as we could not find this file. Please try"
+" again from the <a href=\"%s\">main downloads page</a>."
msgstr "La baixada no s'ha pogut completar, ja que no hem pogut trobar el fitxer. Si us plau, torneu-ho a provar des de la <a href=\"%s\">pàgina principal de baixades</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +342"
-msgid "If you still encounter this error and think IT SHOULD NOT HAPPEN &ndash; please tell us:"
+msgid ""
+"If you still encounter this error and think IT SHOULD NOT HAPPEN &ndash; "
+"please tell us:"
msgstr "Si encara us surt aquest error i penseu que AIXÒ NO HAURIA DE PASSAR &ndash; si us plau, digueu-nos-ho:"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +344"
-msgid "directly on <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-atelier on Freenode IRC</a>,"
+msgid ""
+"directly on <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-"
+"atelier on Freenode IRC</a>,"
msgstr "directament a <a href=\"irc://irc.freenode.net/#mageia-atelier\">#mageia-atelier a Freenode IRC</a>,"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +345"
@@ -176,15 +196,21 @@ msgid "or <a href=\"https://twitter.com/mageia_org\">via our Twitter account</a>
msgstr "o <a href=\"https://twitter.com/mageia_org\">a través del nostre compte de Twitter</a>,"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +346"
-msgid "or with a <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">notice on the Atelier team mailing-list</a>,"
+msgid ""
+"or with a <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">notice on"
+" the Atelier team mailing-list</a>,"
msgstr "o amb un <a href=\"https://ml.mageia.org/l/info/atelier-discuss\">avís a la llista de correu de l'equip Atelier</a>,"
#: "/web/en/downloads/get/index.php +347"
-msgid "or a <a href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">bug report</a>."
+msgid ""
+"or a <a "
+"href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">bug"
+" report</a>."
msgstr "o un <a href=\"https://bugs.mageia.org/enter_bug.cgi?product=Websites&amp;format=guided&amp;component=www.mageia.org\">informe d'error</a>."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +350"
-msgid "Please copy and report us the above address that returned you to this page."
+msgid ""
+"Please copy and report us the above address that returned you to this page."
msgstr "Si us plau, copieu i informeu-nos de l'adreça anterior que us ha fet tornar a aquesta pàgina."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +350"
@@ -200,7 +226,9 @@ msgid "By clicking this button, you agree to the use of HTTP cookies."
msgstr "Clicant en aquest botó, accepteu l'ús de les galetes HTTP."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +356"
-msgid "They enable you to share content from this page via social network sharing buttons."
+msgid ""
+"They enable you to share content from this page via social network sharing "
+"buttons."
msgstr "Us permeten compartir continguts d'aquesta pàgina a través dels botons de compartició de les xarxes socials."
#: "/web/en/downloads/get/index.php +356"
@@ -213,320 +241,320 @@ msgstr "Copiat"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +14"
msgid "Argentina"
-msgstr ""
+msgstr "Argentina"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +15"
msgid "Australia"
-msgstr ""
+msgstr "Austràlia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +16"
msgid "Belgique"
-msgstr ""
+msgstr "Bèlgica"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +17"
msgid "България - Bulgaria"
-msgstr ""
+msgstr "България - Bulgària"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +18"
msgid "Brasil"
-msgstr ""
+msgstr "Brasil"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +19"
msgid "Беларусь - Belarus"
-msgstr ""
+msgstr "Беларусь - Bielorússia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +20"
msgid "Canada"
-msgstr ""
+msgstr "Canadà"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +21"
msgid "Switzerland"
-msgstr ""
+msgstr "Suïssa"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +22"
msgid "中国 - China"
-msgstr ""
+msgstr "中国 - Xina"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +23"
msgid "Česko"
-msgstr ""
+msgstr "Txèquia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +24"
msgid "Deutschland"
-msgstr ""
+msgstr "Alemanya"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +25"
msgid "Danmark"
-msgstr ""
+msgstr "Dinamarca"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +26"
msgid "Ecuador"
-msgstr ""
+msgstr "Equador"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +27"
msgid "España"
-msgstr ""
+msgstr "Espanya"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +28"
msgid "France"
-msgstr ""
+msgstr "França"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +29"
msgid "Great Britain"
-msgstr ""
+msgstr "Gran Bretanya"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +30"
msgid "Ελλάδα - Greece"
-msgstr ""
+msgstr "Ελλάδα - Grècia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +31"
msgid "Guatemala"
-msgstr ""
+msgstr "Guatemala"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +32"
msgid "Hungary"
-msgstr ""
+msgstr "Hongria"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +33"
msgid "Indonesia"
-msgstr ""
+msgstr "Indonèsia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +34"
msgid "Israel"
-msgstr ""
+msgstr "Israel"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +35"
msgid "Italia"
-msgstr ""
+msgstr "Itàlia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +36"
msgid "日本国 - Japan"
-msgstr ""
+msgstr "日本国 - Japó"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +37"
msgid "Nouvelle-Calédonie"
-msgstr ""
+msgstr "Nova Caledònia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +38"
msgid "Nederlands"
-msgstr ""
+msgstr "Holanda"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +39"
msgid "Philipines"
-msgstr ""
+msgstr "Filipines"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +40"
msgid "Polska"
-msgstr ""
+msgstr "Polònia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +41"
msgid "Россия - Russia"
-msgstr ""
+msgstr "Россия - Rússia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +42"
msgid "Sverige"
-msgstr ""
+msgstr "Suècia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +43"
msgid "Türkiye"
-msgstr ""
+msgstr "Turquia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +44"
msgid "臺灣 - Taiwan"
-msgstr ""
+msgstr "臺灣 - Taiwan"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +45"
msgid "Ukraine"
-msgstr ""
+msgstr "Ucraïna"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +46"
msgid "the UK"
-msgstr ""
+msgstr "el Regne Unit"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +47"
msgid "the USA"
-msgstr ""
+msgstr "els EUA"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +48"
msgid "Vietnam"
-msgstr ""
+msgstr "Vietnam"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +49"
msgid "South Africa"
-msgstr ""
+msgstr "Sud-àfrica"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +53"
msgid "Adelaide"
-msgstr ""
+msgstr "Adelaida"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +54"
msgid "Amsterdam"
-msgstr ""
+msgstr "Amsterdam"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +55"
msgid "Ankara"
-msgstr ""
+msgstr "Ankara"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +56"
msgid "Beauharnois"
-msgstr ""
+msgstr "Beauharnois"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +57"
msgid "Beijing"
-msgstr ""
+msgstr "Pequín"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +58"
msgid "Brasilia"
-msgstr ""
+msgstr "Brasília"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +59"
msgid "Brisbane"
-msgstr ""
+msgstr "Brisbane"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +60"
msgid "Brno"
-msgstr ""
+msgstr "Brno"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +61"
msgid "Brussels"
-msgstr ""
+msgstr "Brussel·les"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +62"
msgid "Canterbury"
-msgstr ""
+msgstr "Canterbury"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +63"
msgid "Cebu"
-msgstr ""
+msgstr "Cebu"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +64"
msgid "Chungli"
-msgstr ""
+msgstr "Chungli"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +65"
msgid "Cuenca"
-msgstr ""
+msgstr "Cuenca"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +66"
msgid "DTU"
-msgstr ""
+msgstr "DTU"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +67"
msgid "Durham"
-msgstr ""
+msgstr "Durham"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +68"
msgid "Düsseldorf"
-msgstr ""
+msgstr "Düsseldorf"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +69"
msgid "Enschede"
-msgstr ""
+msgstr "Enschede"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +70"
msgid "Erlangen"
-msgstr ""
+msgstr "Erlangen"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +71"
msgid "Falkenstein/Vogtl."
-msgstr ""
+msgstr "Falkenstein/Vogtl."
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +72"
msgid "Göttingen"
-msgstr ""
+msgstr "Göttingen"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +73"
msgid "Hefei"
-msgstr ""
+msgstr "Hefei"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +74"
msgid "Heraklion"
-msgstr ""
+msgstr "Heraklion"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +75"
msgid "HsinChu"
-msgstr ""
+msgstr "HsinChu"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +76"
msgid "Lenoir"
-msgstr ""
+msgstr "Lenoir"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +77"
msgid "Lyon"
-msgstr ""
+msgstr "Lió"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +78"
msgid "Milan"
-msgstr ""
+msgstr "Milà"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +79"
msgid "Minsk"
-msgstr ""
+msgstr "Minsk"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +80"
msgid "Miskolc"
-msgstr ""
+msgstr "Miskolc"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +81"
msgid "Moscow"
-msgstr ""
+msgstr "Moscou"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +82"
msgid "Paris"
-msgstr ""
+msgstr "París"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +83"
msgid "Prague"
-msgstr ""
+msgstr "Praga"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +84"
msgid "Princeton"
-msgstr ""
+msgstr "Princeton"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +85"
msgid "Schneverdingen"
-msgstr ""
+msgstr "Schneverdingen"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +86"
msgid "Shanghai"
-msgstr ""
+msgstr "Xangai"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +87"
msgid "Sofia"
-msgstr ""
+msgstr "Sofia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +88"
msgid "Stellenbosch"
-msgstr ""
+msgstr "Stellenbosch"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +89"
msgid "Taipei"
-msgstr ""
+msgstr "Taipei"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +90"
msgid "Tsukuba"
-msgstr ""
+msgstr "Tsukuba"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +91"
msgid "Umeå"
-msgstr ""
+msgstr "Umeå"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +92"
msgid "Vinnytsia"
-msgstr ""
+msgstr "Vinnitsia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +93"
msgid "Warszawa"
-msgstr ""
+msgstr "Varsòvia"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +94"
msgid "Yonezawa"
-msgstr ""
+msgstr "Yonezawa"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +95"
msgid "Richmond"
-msgstr ""
+msgstr "Richmond"
#: "/web/en/downloads/get/lib.php +96"
msgid "Краснодар"
-msgstr ""
+msgstr "Krasnodar"