aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2020-05-28 19:35:37 +0300
committerYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2020-05-28 19:35:37 +0300
commit0e3e788bdb18cd8f4a3c9b1929b12ea8bf15b763 (patch)
treed35a4e9bc0ef218703a3b1f42711dedb1924ba59
parent525c349e0e723f0c79ae692fd12262a16132a793 (diff)
Update Czech translation
-rw-r--r--langs/cs/about.po78
1 files changed, 52 insertions, 26 deletions
diff --git a/langs/cs/about.po b/langs/cs/about.po
index d3595cb86..82dad6a5c 100644
--- a/langs/cs/about.po
+++ b/langs/cs/about.po
@@ -1,31 +1,31 @@
# gettext catalog for about web page(s)
-# Copyright (C) 2014 - 2019 Mageia
+# Copyright (C) 2014 - 2020 Mageia
# This file is distributed under the same license as
# the content of the corresponding web page(s).
-#
+#
# Generated by extract2gettext.php
# Domain: about
-#
+#
# include translation strings from:
# en/about/index.php
-#
+#
# Translators:
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2014-2015
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2014
-# Luděk Janča <joelp@email.cz>, 2018-2019
+# Luděk Janča <joelp@email.cz>, 2018-2020
# fri, 2015,2017,2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-22 22:08:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-03 07:31+0000\n"
-"Last-Translator: fri\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-28 15:47+0000\n"
+"Last-Translator: Luděk Janča <joelp@email.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/language/cs/)\n"
-"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: "/web/en/about/index.php +12"
@@ -37,7 +37,8 @@ msgid "Mageia is a Free Software, community-led project. Learn more about it."
msgstr "Mageia je svobodný software, komunitně vedený projekt. Zjistěte o něm víc."
#: "/web/en/about/index.php +14"
-msgid "mageia, mageia.org, about, mission, contacts, governance, values, timeline"
+msgid ""
+"mageia, mageia.org, about, mission, contacts, governance, values, timeline"
msgstr "mageia, mageia.org, o, poslání, kontakty, řízení, hodnoty, harmonogram"
#: "/web/en/about/index.php +35"
@@ -45,7 +46,9 @@ msgid "Mageia is a GNU/Linux-based, Free Software operating system."
msgstr "Mageia je založena na GNU/Linuxu. Mageia je svobodný operační systém. "
#: "/web/en/about/index.php +36"
-msgid "It is a <a href=\"../community/\">community project</a>, supported by <a href=\"#mageia.org\">a nonprofit organisation</a> of elected contributors."
+msgid ""
+"It is a <a href=\"../community/\">community project</a>, supported by <a "
+"href=\"#mageia.org\">a nonprofit organisation</a> of elected contributors."
msgstr " Je to <a href=\"../community/\">komunitní projekt</a>, podporovaný <a href=\"#mageia.org\"> neziskovou organizací</a> volených přispěvatelů."
#: "/web/en/about/index.php +39"
@@ -53,7 +56,10 @@ msgid "Our mission: to build great tools for people."
msgstr "Náš úkol: tvořit pro lidi úžasné nástroje."
#: "/web/en/about/index.php +40"
-msgid "Beyond just delivering a secure, stable and sustainable operating system, the goal is also to become and maintain a credible and recognized community in the free software world."
+msgid ""
+"Beyond just delivering a secure, stable and sustainable operating system, "
+"the goal is also to become and maintain a credible and recognized community "
+"in the free software world."
msgstr "Více než jen dodání bezpečného, stabilního a dlouhodobě udržitelného operačního systému je cílem ustavení a udržování stálého a důvěryhodného společenství ve světě spolupráce více lidí na svobodném software."
#: "/web/en/about/index.php +41"
@@ -61,35 +67,52 @@ msgid "To date, Mageia:"
msgstr "Mageia:"
#: "/web/en/about/index.php +44"
-msgid "<a href=\"2010-sept-announcement.html\">started in September 2010 as a fork</a> of Mandriva Linux,"
+msgid ""
+"<a href=\"2010-sept-announcement.html\">started in September 2010 as a "
+"fork</a> of Mandriva Linux,"
msgstr "<a href=\"2010-sept-announcement.html\">začala v září 2010 jako odnož</a> Mandriva Linuxu,"
#: "/web/en/about/index.php +46"
-msgid "gathered <a href=\"../community/\">hundreds of careful individuals and several companies worldwide</a>,"
+msgid ""
+"gathered <a href=\"../community/\">hundreds of careful individuals and "
+"several companies worldwide</a>,"
msgstr "shromáždila celosvětově <a href=\"../community/\">stovky pečlivých jednotlivců a několik společností</a>, "
#: "/web/en/about/index.php +47"
-msgid "who coproduce the infrastructure, the distribution itself, <a href=\"https://wiki.mageia.org/\">documentation</a>, <a href=\"../downloads/\">delivery</a> and <a href=\"../support/\">support</a>, using Free Software tools;"
+msgid ""
+"who coproduce the infrastructure, the distribution itself, <a "
+"href=\"https://wiki.mageia.org/\">documentation</a>, <a "
+"href=\"../downloads/\">delivery</a> and <a href=\"../support/\">support</a>,"
+" using Free Software tools;"
msgstr "kteří spoluvytvářejí infrastrukturu, distribuci samu, <a href=\"https://wiki.mageia.org/\">dokumentaci</a>, <a href=\"../downloads/\">dodávku</a> a <a href=\"../support/\">podporu</a>, za použití nástrojů svobodného programového vybavení;"
#: "/web/en/about/index.php +49"
-msgid "released seven major stable releases <a href=\"../1/\">in June 2011</a>, <a href=\"../2/\">in May 2012</a>, <a href=\"../3/\">in May 2013</a>, <a href=\"../4/\">in February 2014</a>, <a href=\"../5/\">in June 2015</a>, <a href=\"../6/\">in July 2017</a> and <a href=\"../7/\">in June 2019</a>"
+msgid ""
+"released seven major stable releases <a href=\"../1/\">in June 2011</a>, <a "
+"href=\"../2/\">in May 2012</a>, <a href=\"../3/\">in May 2013</a>, <a "
+"href=\"../4/\">in February 2014</a>, <a href=\"../5/\">in June 2015</a>, <a "
+"href=\"../6/\">in July 2017</a> and <a href=\"../7/\">in June 2019</a>"
msgstr "vyšlo šest hlavních stabilních verzí <a href=\"../1/\">v červnu 2011</a>, <a href=\"../2/\">v květnu 2012</a>, <a href=\"../3/\">v květnu 2013</a>, <a href=\"../4/\">v únoru 2014</a>, <a href=\"../5/\">v červnu 2015</a>, <a href=\"../6/\">v červenci 2017</a> a <a href=\"../7/\">v červenci 2019</a>"
#: "/web/en/about/index.php +70"
-msgid "is the French, Paris-based legal structure supporting the Mageia project."
+msgid ""
+"is the French, Paris-based legal structure supporting the Mageia project."
msgstr "je francouzská, v Paříži založená, zákonná struktura podporující projekt Mageia."
#: "/web/en/about/index.php +73"
-msgid "<a href=%s>Mageia.Org's legal constitution</a> and <a href=%s>governance</a> rules;"
-msgstr "<a href=%s>Stanovy Mageia.Org</a> a pravidla <a href=%s>řízení</a>;"
+msgid ""
+"<a href=%s>Mageia.Org's legal constitution</a> and <a href=%s>governance</a>"
+" rules;"
+msgstr "<a href=%s>Stanovy Mageia.Org</a> a pravidla <a href=%s>řízení</a>"
#: "/web/en/about/index.php +74"
msgid "\"https://wiki.mageia.org/en/Org\""
msgstr "\"https://wiki.mageia.org/en/Org\""
#: "/web/en/about/index.php +75"
-msgid "<a href=\"../about/reports/\">financial reports</a>, <a href=\"../thank-you/\">donators</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"../about/reports/\">financial reports</a>, <a href=\"../thank-"
+"you/\">donators</a>."
msgstr "<a href=\"../about/reports/\">finanční zprávy</a>, <a href=\"../thank-you/\">dárci</a>."
#: "/web/en/about/index.php +79"
@@ -110,27 +133,30 @@ msgstr "V naší komunitě používáme <a href=%s>pravidla chování</a>."
#: "/web/en/about/index.php +87"
msgid "Policies"
-msgstr ""
+msgstr "Politiky"
#: "/web/en/about/index.php +88"
msgid "Our <a href=%s>privacy policy</a> is important to us."
-msgstr ""
+msgstr "Naše <a href=%s>zásady ochrany osobních údajů</a> jsou pro nás důležité."
#: "/web/en/about/index.php +91"
msgid "Values"
-msgstr ""
+msgstr "Hodnoty"
#: "/web/en/about/index.php +92"
msgid "We all dedicate ourselves to our <a href=%s>values</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Všichni se věnujeme našim <a href=%s>hodnotám</a>."
#: "/web/en/about/index.php +95"
msgid "Mageia history archive"
-msgstr ""
+msgstr "Historický archiv Mageia"
#: "/web/en/about/index.php +96"
-msgid "For historical records you can find a <a href=%s>list of Mageia founders</a> and a<a href=%s>Mageia project announcement</a> from back in september 2010."
-msgstr ""
+msgid ""
+"For historical records you can find a <a href=%s>list of Mageia founders</a>"
+" and a<a href=%s>Mageia project announcement</a> from back in september "
+"2010."
+msgstr "Pro historický záznam zde najdete <a href=%s>seznam zakladatelů</a> Mageie a <a href=%s>oznámení projektu Mageia</a> ze září 2010."
#: "/web/en/about/index.php +100"
msgid "Media &amp; artwork"